Monday, October 5, 2009

IAMR 2 Invitation in Turkish

2. GÖÇMEN VE MÜLTECİLER ENTERNASYONAL KURULTAYI(GMEK)
Atina, Yunanistan
1-4 Kasım, 2009

Değerli göçmenler, mülteciler, onların savunucuları ve dostları,

Sizleri bir kez daha, 1-4 Kasım 2009 tarihinde Atinada gerçekleşecek olan 2. Göçmenler ve Mülteciler Enternasyonal Kurultayına davet ediyoruz. Kurultayımız, ilki Ekim 2008 Manila, Filipinler de olduğu gibi militan bir gelenekle gerçekleştirilmelidir.

Bizim kurultayımız hükümetler tarafından öncülük edilen ve 4-5 Kasım 2009 tarihinde Atina da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Göçmenlik ve Kalkinma üzerine Global Foruma alternatif olmalıdır.

2. Kurultaydaki amaçlarımız

1) Özellikle Büyük Bunalım döneminden sonra yaşanan en büyük kriz ile yüzleştiğimiz bir dönemde Göçmenler ve mültecilerin yaşadığı sorunları gündeme getirmek ve bu noktada ilerici bir pozisyonda yer almak,

2) Göçmenlik ve Gelişim üzerine Global Forumun gindeminde yer alan önemli konular üzerinde tartışmak, analizler yapmak ve bu konularda dogru bir pozisyonda yer almak ve bunun platformlarını yaratmak,

3) Göçmenlere ve mültecilere karşı giderek artan bir şekilde haklarını hiçe sayan kanun ve önlemleri uygulamaya koyan AB’ nin açık ve insancıl bir toplum olma iddiasını teşhir etmek.

4) Enternasyonal Göçmenler Birliğini (IMA) göçmen ve mültecilerin haklarını savunan, militan ve ilerici bir kurum olarak güçlendirmek ve genişletemek.

5) Göçmen ve mültecilerin hakları konusunda uluslararası alanda geniş bir network oluşturarak devletler ve çeşitli kurumlarla sürekli bağlantı içinde olmak.

6) Göçmen ve mültecilerin hakları ve refahı noktasında genel veya spesifik konular özgülünde kampanyalar ve hareket planları oluşturmak,

Kurultayın teması şu şekilde olacaktır; Global Ekonomik Kriz Ortamında Sömürü, Savaş ve Ayrımcı Yasalara Karşı Göçmenlerin ve Mültecilerin Haklarına Sahip Çık ve Daha İleri Taşı. Avrupa Kalesi’ne ve AB Geri Dönüş Direktifine Karşı Çık!


İlkinde olduğu gibi Atinada gerçekleşecek bu kurultayımızda çeşitli kurumların ortak çabası ile hazırlanmaktadır. Bu kurumlar Enternasyonal Göçmenler Birliği(IMA), Asya Pasifik Göçmenler Heyeti, IBON Uluslararsı, Sınıf Yürüyüşü(Yunanistan), Mıgrante Avrupa and ATİK Almanya. IMA, yüzden fazla göçmen işçi, mülteci ve yerinden edilmiş halkların örgütlülüğünün ilk defa bir araya geldiği bir birlikteliktir.

Enternasyonal kurultayımız geniş katılımlı ve panel tarzı tartışmaları, calışma atölyelerini, yönetim kurulu toplantılarını, dayanışma- kültür gecelerini ve kitle eylemliliklerini kapsayacaktır.

Barınma, konferans materyalleri, yiyecek ve eylemlilik masraflarına katkı amaçlı her katılımcıdan 150 Euro kayıt ücreti alınacaktır.

GMEK Atina sekreterliği sizlere en kısa zamanda daha ayrıntılı bilgi gönderecktir. Katılım formu ve diğer bilgiler için IAMR2 wesitesini kulllanabilirsiniz.

Sizleri Kasım da Atina, Yunanistan da görmeyi dört gözle bekliyoruz.

Saygılarımızla

Grace Punongbayan
Sekreterlik, IAMR Atina 2009
Amsterdam, Hollanda
Email: iamr2athens@gmail.com
Tel: +31-6-33056411
Website: http://iamr2athens.blogspot.com

No comments:

Post a Comment